logo_stampwhite.png
M misja
misja.jpg

JESTEŚMY SHELTER OF MINE

oficjalnym fanklubem Riverside. Tworzymy społeczność opartą na zasadach wzajemnego szacunku i przyjaźni. Naszym celem jest integracja środowiska fanów zespołu na całym świecie i popularyzacja jego muzyki. Jeśli przywiodło Cię tu zamiłowanie do twórczości Riverside, nie może Cię wśród nas zabraknąć. Opłać roczną składkę członkowską, korzystaj aktywnie z funkcji portalu, wspieraj zespół wraz z nami.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam stworzyć ten fanklub.

WE ARE SHELTER OF MINE
The official Riverside fan club. We create a community based on the principles of mutual respect and friendship. Our goal is to integrate the community of the band’s fans around the world and popularize their music. If you have been brought here by a passion for Riverside creativity, you cannot miss us. Pay the annual membership fee, use the portal function actively, support the band with us. 
Thanks to everyone who helped us create this fan club.

Wykup członkostwo

Po opłaceniu rocznej składki członkowskiej zawierającej koszt wysyłki (98,00 zł - wysyłka do Polski; 129,00 zł - wysyłka poza Polskę), poza dostępem do portalu, otrzymasz:
After paying the annual membership fee including the cost of shipping (PLN 98.00 - shipping to Poland; PLN 129.00 - shipping outside Poland), in addition to access to the portal, you will receive:

S starter
pack
 • kostka_2.png
  Riverside Singles 2022 CD/DVD
 • torba_2.png
  XXX
 • karta.png
  Imienną kartę członkowską / Named membership card
 • procent.png
  Specjalne zniżki w sklepie / Special discounts
S sklep

W naszej ofercie znajdziecie płyty Riverside i Lunatic Soul, solowe albumy członków zespołu, biografię Riverside i wiele innych niepowtarzalnych upominków !
In our offer you will find Riverside and Lunatic Soul albums, solo albums of band members, Riverside biography and many other unique gifts!

W wydarzenia

Zloty fanów, kameralne spotkania z zespołem, często opcja wcześniejszego wejścia na koncert, akcje – niespodzianki dla zespołu. Organizacja wspólnych wyjazdów na festiwale i udział w wydarzeniach, z których, mamy nadzieję, wiele zapisze się w Waszej pamięci jako wyjątkowe.

Meetings of fans, intimate meetings with the band, often the option of an earlier entry to the concert, actions - surprises for the band. Organization of joint trips to festivals and participation in events, many of which, we hope, will be remembered as unique in your memory.

wydarzenia.jpg
K konkursy
forum

Współtwórz stronę razem z nami!

Podziel się opiniami o płytach, wrażeniami ze spotkania z muzykami, wspomnieniami z koncertu, czy ze zlotu fanklubu.
Chcemy, aby każdy z Was wpływał na funkcje portalu i jego wygląd.
Liczymy na Wasze uwagi i pomysły - pomóżcie nam stworzyć najlepszy fanklub na świecie!

Create this portal with us! 
Share opinions about albums, impressions from a meeting with musicians, memories from a concert or a fan club meeting.
We want each of you to influence the functions of the portal and its appearance. 
We count on your comments and ideas - help us create the best fan club in the world!

img-4.png
kf1.jpg

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Często konkurs to po prostu okazja, by zyskać lub stworzyć coś unikalnego i niepowtarzalnego.

We invite you to play together. The competition is often simply an opportunity to gain or create something unique and unquotable.

kf2.jpg

Schroń się! / Take Shelter !

Zarejestruj się, opłać roczną składkę i korzystaj ze wszystkich benefitów, jakie oferujemy.

Register, pay the fee and enjoy all the benefits we offer!Kontakt: / Contact us:

biuro@shelterofmine.com

(Może zdarzyć się, że nasze maile trafią na Twojej skrzynce do kosza lub spamu. Szukając odpowiedzi od nas, prosimy, sprawdź wszystkie foldery ;) )

(It may happen that our emails will be in your spam folder. Looking for an answer from us, please check all folders ;) )