Regulamin i warunki korzystania

Regulamin i warunki korzystania
REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych stosowane w Backastage Communities Sp. z o.o.
Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność, a poniższe warunki określają, na jakich zasadach gromadzimy i przechowujemy dane osobowe, które od Ciebie pozyskujemy. Przeczytaj uważnie niniejszy Regulamin, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je traktować.
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2018
(Zawiera informacje prawne, w tym warunki obowiązujące na stronie. Przeczytaj uważnie.)
Ta strona jest udostępniana i obsługiwana przez Backstage Communities Sp. z o.o. Terminy "Backstage Communities", "My", "Nas" lub "Nasz" odnoszą się do Backstage Communities Sp. z o.o. Pojęcia "Ty" i "Twój" odnoszą się do Ciebie, jako użytkownika Strony.
Firma Backstage Communities zapewnia dostęp do tej strony nazywanej w niniejszym Regulaminie również ("Witryna" lub „Strona”) oraz wszelkich powiązanych usług świadczonych na jej podstawie, w tym między innymi forów, sklepów i konkursów pod warunkiem zachowania zgodności z poniższymi zasadami. Niniejsze warunki stanowią umowę między użytkownikiem a firmą Backstage Communities ("Umowa" lub "Regulamin"), która reguluje relacje między użytkownikiem a firmą Backstage Communities w zakresie korzystania z witryny. Dlatego ważne jest, aby uważnie przeczytać i zrozumieć niniejsze Warunki.
 
INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH I PRAWACH AUTORSKICH
 
Wszystkie materiały na Stronie, w tym między innymi teksty, dane, grafika, logo, zdjęcia, obrazy, klipy audio, wideo, łącza, pliki do pobrania cyfrowego, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością lub są licencjonowane przez Backstage Communities i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej. Materiały dostępne na Stronie są udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, modyfikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, w tym pocztą elektroniczną lub innymi środkami elektronicznymi, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Backstage Communities i/lub właściciela praw autorskich w każdym przypadku. Użytkownik może pobierać materiały celowo udostępnione do pobrania z Witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że zachowa nienaruszone wszelkie prawa autorskie i inne informacje o prawach własności, które mogą pojawić się w takich materiałach.
 

ZASADY POSTĘPOWANIA
 
Poniższe zasady i wyłączenia odpowiedzialności odnoszą się do korzystania z Portali Backstage Communities i mają do nich zastosowanie.
Nie analizujemy każdej wiadomości. Nie kontrolujemy dokładności ani aktualności publikowanych przez użytkowników informacji. Nie monitorujemy aktywnie treści postów, ani nie ponosimy odpowiedzialności za treści jakichkolwiek wpisów. Nie udzielamy rękojmi ani nie gwarantujemy poprawności, dokładności, kompletności ani przydatności zamieszczanych wiadomości lub informacji. Treści postów nie są poglądami firmy Backstage Communities, jej pracowników, współpracowników ani żadnej osoby związanej z firmą Backstage Communities. Jeśli uważasz, że jakakolwiek opublikowana wiadomość jest kontrowersyjna, zachęcamy do skontaktowania się z nami przez e-mail. Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć treści budzące zastrzeżenia, jeśli uznamy, że usunięcie jest uzasadnione. Należy pamiętać, że usunięcie lub edycja jakiegokolwiek postu jest procesem ręcznym i może nie nastąpić natychmiast.
Zgadzasz się, korzystając ze Strony, że:
1.    Nie będziesz publikował jakichkolwiek materiałów, które są świadomie fałszywe i / lub zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, nienawistne, napastliwe, o podłożu seksualnym, grożące, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszające jakiekolwiek prawo;
2.    Nie będziesz publikował żadnych treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym: prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności i reklamy;
3.    Nie będziesz publikował ani przekazywał żadnych informacji ani oprogramowania zawierającego wirusa, robaka, konia trojańskiego lub innego szkodliwego, destrukcyjnego lub szkodliwego komponentu;
4.    Nie użyjesz żadnego bota, pająka, aplikacji do wyszukiwania / pobierania strony ani żadnej innej ręcznej lub zautomatyzowanej techniki, indeksowania czy kopiowania danych, itp.
5.    Nie będziesz podszywał się pod inne osoby lub podmioty w związku z korzystaniem ze Strony lub którejkolwiek z witryn Backstage Communities.
Chociaż nie możemy przeglądać wszystkich publikowanych wiadomości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia (lub nie) dowolnej wiadomości z dowolnego (lub żadnego) powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści swoich wiadomości, a także zgadza się na otrzymywanie plików cookies - nieszkodliwego oprogramowania Backstage Communities. Zamieszczanie reklam, łańcuszków, piramid finansowych, nagabywanie i tym podobne są zabronione na stronach internetowych Backstage Communities i powiązanych serwisach (w tym na tablicach ogłoszeń, czatach, itp.).

DOSTĘP Z INNYCH KRAJÓW

Strona jest kierowana do osób mieszkających w Polsce. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że treści dostępne na Stronie lub za jej pośrednictwem są nieodpowiednie w innych krajach. Nie możemy ograniczyć dostępności Witryny lub dowolnej usługi lub produktu opisanego w Witrynie dowolnej osobie lub obszaru geograficznego. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Witryny spoza Polski, robisz to na własne ryzyko.

OGRANICZENIA I UNIEWAŻNIENIA

Mimo że Strona ta jest dostępna dla każdego, na całym świecie, nie wszystkie produkty lub usługi wymienione na Witrynie są dostępne dla wszystkich osób we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Backstage Communities zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego uznania, dostarczenia dowolnego produktu lub usługi jakiejkolwiek osobie. Każda oferta dotycząca dowolnego produktu lub usługi zawartej na Witrynie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Regulamin Sklepu

Korzystanie ze sklepu wiąże się z akceptacją poniższego Regulaminu, dlatego zapoznaj się z nim uważnie. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu nie dokonuj żadnych zakupów. Po prostu opuść stronę.

Regulamin określa warunki dokonywania zakupów, płatności za nie i wysyłki towarów dostępnych w ofercie sklepu. 

Definicje ogóle

Klient:     osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo posiadające aktywne konto w Sklepie
Koszty:    wszelkie koszty ponoszone przez Nabywcę związane z realizacją złożonego Zamówienia
Koszyk:    wirtualne miejsce, w którym przechowywane są informacje o zamawianym Towarze, a w szczególności ilość, wartość, koszty pakowania i wysyłki towaru 
Nabywca:     każdy Klient realizujący transakcje kupna-sprzedaży towaru.
Potwierdzenie:    aktywność prowadzona celem potwierdzenie prawdziwości złożonego zamówienia przez Nabywcę.
Rachunek:     dokument paragon lub faktura VAT wystawiany na życzenie Nabywcy w związku z realizacją procesu zakupowego
Regulamin:     niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu.
Rejestracja:     założenie konta w Sklepie, polegające na zapisaniu podanych przez Klienta niezbędnych danych podczas składania pierwszego Zamówienia.
Sklep:     strona internetowa shelterofmine.pl oraz bazy danych funkcjonujące w ramach tej strony oraz wszystkich innych powiązanych stron związanych z realizowanym procesem transakcji
Sprzedawca:     Backstage Communities Sp. z o.o.
Towar:         każdy produkt lub usługa będące w ofercie Sklepu.
Weryfikacja:     proces mający na celu potwierdzenie danych osobowych Klienta.
Właściciel:     Spółka Backstage Communitires Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław, o numerze NIP: 895 – 218 – 75 - 82
Zamówienie:    przesłane informacje drogą elektroniczną o stanie koszyka wraz z danymi Nabywcy oraz miejscem wysłania towaru .
Przelewy24.pl:    serwis internetowy PayPro SA, obsługujący płatności elektroniczne za Zamówienie złożone w Sklepie


Rejestracja Klienta i zasady korzystania ze sklepu

1.    Aby cieszyć się z zakupów w sklepie każdy i stać się klientem sklepu niezbędne jest dokonanie procesu rejestracji.
2.    Podane w procesie rejestracji dane osobowe i adresowe będą podlegały procesowi Weryfikacji. Aby móc dokonywać zakupów w sklepie, dane  muszą zostać potwierdzone przez Klienta.
3.    Rejestracja i możliwość dokonywania zakupów w Sklepu nie są objęte żadnymi opłatami.
4.    Korzystając ze Sklepu klient wyraża zgodę na akceptację plików COOKIES, z których korzysta Sklep.

Bezpieczeństwo danych osobowych i ich ochrona

1.    Dane osobowe i adresowe klienta są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i ewidencji sprzedaży oraz są chronione przed wglądem i udostępnianiem ich osobom trzecim i nieuprawnionym.
2.    Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) każdy Klient dysponuje prawem wglądu w swoje dane, poprawiania i żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
3.    Pozyskiwane dane klientów zawierają tylko niezbędne informacje, aby móc dokonać transakcji, realizacji płatności, weryfikacji i wysyłki towaru

Składanie i realizacja zamówień

1.    Klient posiada wgląd w składane zamówienie na każdym etapie jego realizacji.
2.    Sprzedawca ma prawo wymagania konieczności potwierdzenia zamówienia poprzez: pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny lub w inny możliwy sposób.
3.    Dostawy realizowane są za pośrednictwem określonych firm spedycyjnych zapewniających sprawną realizację oraz bezpieczeństwo dostarczania przesyłek. Sklep przyjmuje i realizuje Zamówienia z podanym adresem dostawy poza granicami kraju.
4.    Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej w terminie do 28 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie należnej kwoty.
5.    Opóźnienia w dostawie niewynikające z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń stawianych przez Nabywcę.
6.    W przypadku problemów wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (wyczerpania zapasów, awarii systemu informatycznego) Nabywca będzie o tym niezwłocznie poinformowany wybraną przez Sprzedawcę drogą kontaktu oraz zostanie wyznaczony nowy termin realizacji zamówienia.
7.    W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność spada na prawnych opiekunów Klienta.
8.    Rachunek za nabyte Towary jest wystawiany do każdego zamówienia - faktury Vat wyłącznie na życzenie Nabywcy w terminie zgodnym z obowiązującym prawem, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
9.    Odbiorcą Rachunku w postaci faktury VAT może być wyłącznie firma/osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku VAT.
Ceny nabycia towarów i usług, formy płatności oraz koszty przesyłek

1.    Podane w Sklepie ceny zawierają należny podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich (PLN).
2.    Akceptowalnymi formami płatności są: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz wpłata na konto.
3.    Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, Pay Pall, 
4.    Operatorem płatności kartami płatniczymi jest ……………………………………………….
5.    Za datę sprzedaży uważa się datę wysłania towaru do Nabywcy lub uznania kwoty na rachunku bankowym Sklepu.
6.    Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zwłaszcza koszty pakowania i wysyłki są automatycznie obliczane i dodawane do wartości zamówienia.
7.    Wyliczone Koszty nie mają bezpośredniego związku z opłatą pobieraną przez firmy spedycyjne a są jedynie odzwierciedleniem faktycznych Kosztów.

Gwarancje i zwroty

1.    Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
2.    Prawo zwrotu nie dotyczy towarów takich jak: programy komputerowe i nagrania dźwiękowe/wizualne, które znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach i które to opakowanie zostało przez klienta otwarte,
3.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
4.    Przed wysłaniem każdy produkt jest sprawdzany w celu wykrycia ewentualnych wad.
5.    W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca zobowiązany jest zgłosić fakt w ciągu 14 dni od daty nabycia towaru.
6.    Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności: 
o    za wady, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiące w wadzie użytego materiału
o    wynikającej z niezadowolenia otrzymanym produktem
o    przed roszczeniami z tytułu parametrów wyrobu
7.    Gwarancja nie obejmuje: 
o    uszkodzeń powstałych w trakcie transportu przesyłki
o    uszkodzeń przez przedmioty obce, które dostały się do środka
o    uszkodzeń termicznych i chemicznych powstałych w czasie czyszczenia, prasowania lub prania, a wynikających z niedostosowania się do oznaczeń na produktach
o    uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania, konserwacji i eksploatacji w warunkach, które są niezgodne z warunkami określonymi wymaganiami odpowiednich norm.
8.    Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia zwracanego lub reklamowanego towaru do Sprzedawcy we własnym zakresie i na własny koszt. 

Postanowienia końcowe Regulaminu Sklepu

1.    Zawartość Sklepu nie stanowi pełnej oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny i wynikającej ewentualnie rekompensaty lub odszkodowania.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.


FORUM I TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Regulamin korzystania z Forum

Postanowienia ogóle

1.    Poniższy, przyjęty przez nas regulamin forum dyskusyjnego (Regulamin) określa zasady korzystania z forum dyskusyjnego (Forum) fanklubu Shelter of Mine (Fanklub)
2.    Korzystanie z Forum umożliwia poznanie opinii innych użytkowników oraz stwarza możliwość publikowania własnych
3.    Administratorem Forum jest Spółka Backstage Communities Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonimskiego 1a, 50 – 304 Wrocław (dalej Backstage Communities)
4.    Backstage Communities nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników. Wypowiedzi te nie są wyrazem opinii przedstawicieli Backstage Communities, osób ze spółką współpracujących czy w jakikolwiek inny sposób powiązanych 
5.    Oświadczyłeś, że masz ukończone 18 lat lub Twoi prawni opiekunowie wyrazili zgodę na przystąpienie do Fanklubu, teraz potwierdzasz to po raz kolejny
6.    Publikując na łamach naszego Forum akceptujesz warunki Regulaminu i zobowiązujesz się ich przestrzegać
7.    Backstage Communities zachowuje sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
8.    Backstage Communities nie ma obowiązku rozpowszechniać poprzez Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczonych przez Użytkownika. Backstage Communities zachowuje sobie prawo do moderowania, redagowania, usuwania i dowolnego nieodpłatnego wykorzystania wypowiedzi Użytkownika.
9.    Użytkownik korzystający z forum nie może mieć z tytułu publikowanych materiałów jakichkolwiek roszczeń finansowych


Zasady korzystania z Forum


1.    Publikujemy tylko treści zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, które w żaden sposób nie naruszają godności i dobrego imienia kogokolwiek czy też jakiejkolwiek instytucji
2.    Nie nawołujemy do popełniania przestępstw, nie obrażamy, nie przejawiamy nienawiści, nie używamy wulgaryzmów
3.    Każdy z nas powstrzyma się od agresji, przejawów nienawiści i złości
4.    Nie będzie propagował alkoholu, środków odurzających, narkotyków czy pornografii
5.    Szanujemy się bez względu na kolor skóry, wyznanie religijne, orientację seksualną
6.    Nie rozpowszechniamy treści reklamowych i materiałów promocyjnych
7.    Nie wykorzystujemy treści, do których prawa autorskie mają inne osoby nie uzyskawszy ich pozwolenia (szczegóły w sekcji Ochrona praw autorskich)
8.    Nie umieszczamy danych niebezpiecznych z jakiegokolwiek powodu np. zawierających wirusy komputerowe i inne informatyczne rozwiązania niszczące
9.    Dbamy o porządek naszego Forum. Publikujemy treści zgodne z tematyką, wnoszące wartość w prowadzoną dyskusję
10.    Oferty komercyjne sprzedam, kupię, zamienię, odstąpię mogą być publikowane tylko w przeznaczonym do tego celu miejscu
11.    Dbajmy o to, by treści nie powielać w wielu miejscach Forum. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie
12.    Nie dopuszczamy możliwości publikowania na Forum pytań i problemów z prośbą czy żądaniem przesyłania odpowiedzi na indywidualny, prywatny adres poczty elektronicznej lub innego kanału komunikacji. Forum jest miejscem otwartej wymiany informacji dostępnej dla wszystkich użytkowników.

Ochrona praw autorskich


1.    Przede wszystkim zależy nam na poznaniu Waszego zdania i opinii. Dlatego publikujmy treści własnego autorstwa. Jeśli posługujemy się cudzą myślą przytoczoną w sposób dosłowny czy też omówioną zastosujmy cudzysłów i podajmy imię i nazwisko autora. 
2.    Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin upoważnia Backstage Communities do wykorzystania w jego wypowiedzi i wizerunku zawartych w umieszczonych materiałach bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych na wszelkich polach eksploatacji.


Postanowienia końcowe Regulaminu Forum


1.    Backstage Communities nie odpowiada za publikowane treści Użytkowników
2.    Każdy użytkownik ponosi wyłączną, osobistą odpowiedzialność wobec Backstage Communities oraz osób trzecich za zamieszczane na Forum treści.
3.    Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Backstage Communities nie jest zobowiązany do weryfikowania i kontroli danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Backstage Communities zachowuje jednak prawo do kontroli treści, ich redagowania a także odmowy ich udostępniania.
4.    Backstage Communities zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
5.    Backstage Communities dołoży wszelkich starań aby Forum działało w sposób ciągły, prawidłowy i funkcjonalny oraz udzieli pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum. 
6.    Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: biuro@backstagecommunities.com
7.    Backstage Communities może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Backstage Communities.
8.    Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
9.    Backstage Communities zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania dlatego prosimy o cykliczne odwiedziny.


ZASADY KONKURSÓW
Regulamin Konkursów

Informacje ogóle

10.    Organizatorem Konkursów jest Spółka Backstage Communities Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław (dalej Backstage Communities)
11.    Partnerami Konkursów mogą być ale nie muszą: firmy, stowarzyszenia, osoby fizyczne lub instytucje, które wspierają Organizatora.
12.    Jeśli w zasadach Konkursu mowa będzie o Stronie/ Witrynie internetowej, każdorazowo należy rozumieć przez to stronę mieszczącą się pod adresem shelterofmine.pl
13.    Celem konkursów jest popularyzacja muzyki zespołu Riverside, pogłębianie wiedzy o zespole, aktywizacja środowiska a przede wszystkim dobra zabawa.
14.    Do Konkursów mogą przystąpić wszystkie osoby posiadające aktualnie opłaconą składkę członkowską.
15.    Informacja o organizowanym Konkursie umieszczana jest na Stronie w sekcji Konkursy.


Organizacja Konkursu

13.    Przesłanie odpowiedzi na pytanie, pytania, prace lub inne zadania odbywa się za pośrednictwem Strony internetowej Shelter of Mine, na której udostępniony jest konkurs. 
14.    W zasadach Konkursu zawsze jest informacja w jaki sposób przesyłać odpowiedzi lub prace konkursowe.
15.    W każdym Konkursie można brać udział tylko jednokrotnie, chyba że Organizator zdecydował inaczej.
16.    W konkursie można brać udział wyłącznie we własnym imieniu (zabronione jest udostępnianie loginu i hasła innym osobom i branie przez te osoby udziału w konkursach).
17.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
a.    posiadanie opłaconej, aktualnej składki członkowskiej,
b.    zaakceptowanie warunków regulaminu,
c.    posiadanie ukończonych 13 lat,
d.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie imienia i nazwiska Partnerom sponsorującym nagrody, jeśli takiej informacji zażądają lub jeśli jest ona niezbędna do wydania nagrody,
e.    wyrażenie zgody na umieszczenie wyników konkursu na Stronie internetowej
18.    Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi podany jest w opisie każdego konkursu oddzielnie.
19.    Rozstrzygnięcie konkursu następuje w oznaczonym terminie od daty jego zakończenia.


Zasady przyznawania nagród

1.    Wszelkie informacje dotyczące nagród i fundatorów danego konkursu dostępne będą na stronie shelterofmine.pl.
2.    Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
3.    Zwycięzcy konkursu każdorazowo proszeni są o potwierdzenie adresu do wysyłki.
4.    Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora listem zwykłym lub poleconym ekonomicznym, w zależności od wartości i rodzaju nagrody. Organizator dopuszcza inne sposoby przekazania – odbioru narody.
5.    Uczestnik zobowiązany jest opłacić samodzielnie podatek związany z otrzymaną nagrodą w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem

Postanowienia końcowe Regulaminu Konkursów

1.    Regulamin dostępny jest na stronie shelterofmine.pl
2.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyn.
4.    W sprawach spornych/ reklamacje/ uwagi należy nadsyłać drogą mailową na adres: biuro@backstagecommunities.com
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie możliwe spory rozstrzyga Organizator.

LICENCJA DLA BACKSTAGE COMMUNITIES

Publikując wiadomości, przesyłając pliki, wprowadzając dane lub angażując się w jakąkolwiek inną formę komunikacji za pośrednictwem Strony, wyrażasz zgodę na udzielenie firmie Backstage Communities jej następcom i licencjobiorcom bezterminowej, wieczystej, niewyłącznej, nieograniczonej ogólnoświatowej licencji na: używanie, kopiowanie, udzielanie sublicencji, adaptowanie, transmitowanie, publiczne wykonywanie lub wyświetlanie takiej komunikacji; oraz udzielanie podlicencji stronom trzecim, nieograniczonego prawa do skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw przyznanych w związku z komunikacją, w każdym przypadku włączając prawo do wykorzystania wszelkich praw majątkowych do takiej komunikacji, w tym m.in. prawa z tytułu praw autorskich, znaków towarowych , znaków usługowych lub prawa patentowego w ramach dowolnej właściwej jurysdykcji, bezwzględnie i nieodwołalnie zrzekasz się na rzecz Backstage Communities i jej następców prawnych, licencjobiorców i cesjonariuszy wszelkich praw osobistych w odniesieniu do takich komunikatów.

PRAWA AUTORSKIE

Jeśli uważasz, że jakakolwiek zawartość na Stronie narusza Twoje prawa, w tym prawa autorskie, możesz wysłać do nas powiadomienie z prośbą o usunięcie treści. Jeśli zostanie to odpowiednio zgłoszone - niezwłocznie usuniemy materiały ze Strony. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, przekaż nam pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje:
1.    Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail (jeśli istnieje).
2.    Opis dzieła chronionego prawem autorskim, którego roszczenia zostały naruszone.
3.    Opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który według Ciebie narusza prawa, wystarczający do zlokalizowania materiału (np. Adresu URL).
4.    Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że korzystanie z dzieła chronionego prawami autorskimi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
5.    Oświadczenie użytkownika pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
Twój elektroniczny lub fizyczny podpis.
Prześlij te informacje do nas pod adres:
Backstage Communities Sp. z o.o.
ul. Słonimskiego 1a
50 -304 Wrocław
Z dopiskiem: naruszenie praw autorskich
lub pod adres elektroniczny:
biuro@backstagecommunities.com
Nieuwzględnienie wszystkich powyższych informacji, w szczególności informacji o tym, gdzie można znaleźć treści naruszające prawa autorskie, spowoduje opóźnienie w przetwarzaniu powiadomienia i może skutkować koniecznością powtórzenia niektórych lub wszystkich z powyższych czynności. Mogą obowiązywać kary za fałszywe zgłoszenia. Sugerujemy, abyś skonsultował się z prawnikiem przed złożeniem zawiadomienia lub roszczenia.

OGÓLNA PRAKTYKA I OGRANICZENIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Backstage Communities może ustalić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny, w tym między innymi ograniczyć maksymalną liczbę dni, przez które wiadomości e-mail, posty na forum lub inne przesłane treści będą przechowywane przez Witrynę, maksymalną liczbę wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane lub otrzymywane przez pojedyncze konto w Witrynie, maksymalny rozmiar każdej wiadomości e-mail, która może zostać wysłana lub odebrana przez konto w Witrynie, maksymalną ilość miejsca na dysku, która zostanie przydzielona na serwerach witryny, maksymalny czas przydzielenia adresu IP do użytku, maksymalną przepustowość ruchu z Internetu lub powiązanej usługi (np. poczta e-mail, hosting) oraz maksymalną liczbę i maksymalny czas na jaki można uzyskać dostęp do Witryny.Zgadzasz się, że Strona nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, za niezapisanie lub niedostarczenie jakichkolwiek wiadomości i innych komunikatów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna zastrzega sobie prawo do usunięcia kont, które są nieaktywne przez dłuższy czas. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych zasad i ograniczeń w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

INFORMACJE OSOBISTE. RODO.

Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane, przechowywane i ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności Backstage Communities.
1.    Administratorem danych osobowych klientów otrzymujących informacje marketingowe w postaci maili promocyjnych jest firma :
Backstage Communities Sp. z o.o. 50-304 Wrocław ul. Słonimskiego 1A, NIP 895 218 75 82 ( zwana dalej Firmą),
2.    W firmie nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
3.    Firma przetwarza dane osobowe klientów w celach:
a) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)
b) marketingu i promocji produktów lub usług oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia)
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani dane osobowe NIE SĄ PRZEKAZYWANE ŻADNYM INNYM PODMIOTOM.
5.     Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 tj.:
a) W zakresie realizacji zawartej przez klienta umowy z Firmą przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę, przez okres do czasu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie.
6.    W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych, przysługuje klientowi:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7.    Administrator NIE PODEJMUJE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WZGLĘDEM PANA/PANI NA PODSTAWIE PROFILOWANIA, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8.    W przypadkach, w których przetwarzanie danych klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 24.05.2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
10.    Klient podając dane osobowe udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
11.    Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora Ochrony Danych pod adresem: biuro@backstagecommunities.com

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku spółka Backstage Communities nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub inne szkody, w tym utracone zyski, nawet jeśli Witryna lub Backstage Communities został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności odnosi się do wszelkich szkód powstałych z dowolnej przyczyny. Należą do nich, między innymi, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane awarią, błędem, zaniechaniem, przerwaniem, usunięciem, defektem, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem, lub nieautoryzowanym dostępem, zmianą, lub wykorzystaniem zapisu, czy to w przypadku naruszenia umowy, nieuczciwego zachowania, zaniedbania czy ze względu na jakiekolwiek inne przyczyny.

KWESTIE SPORNE

Niniejsze warunki są opracowane w Polsce i podlegają przepisom polskiego prawa i zgodnie z nimi interpretowane. Zgadzasz się poddać jurysdykcji polskich sądów. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Witryny oraz wszystkie transakcje związane z Witryną będą uważane za dokonane i będą miały miejsce wyłącznie w Polsce. Ponadto zgadzają się Państwo, co następuje: (i) wszelkie roszczenia wniesione w celu egzekwowania niniejszych zasad i warunków muszą zostać wszczęte w ciągu dwóch (2) lat od daty powództwa; (ii) nie można żądać ani odzyskać żadnego odszkodowania z tytułu innych kosztów niż wydatki bieżące, z wyjątkiem tego, że strona wygrywająca będzie uprawniona do kosztów i opłat prawnych; oraz (iii) wszelkie roszczenia muszą być wniesione indywidualnie, a nie skonsolidowane w ramach skargi grupowej lub zbiorowej.

RÓŻNE

Niniejsza Umowa zawiera wszelkie warunki, które umieszczamy na Stronie (w tym naszą Politykę Prywatności) oraz, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza Umowa jest całą Umową między Tobą a nami dotyczącą przedmiotu i niniejszym zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne porozumienia. Zawiadomienia mogą być dokonywane poprzez publikację na Stronie, e-mailem lub listownie, według naszego uznania. Możemy również powiadomić o zmianach w niniejszej Umowie lub innych kwiestiach, wyświetlając takie powiadomienia lub zamieszczając linki do takich powiadomień. Wyrażasz zgodę na to, aby wydrukowana wersja niniejszej Umowy oraz wszelkie powiadomienia w formie elektronicznej były dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie lub w związku z niniejszą Umową w takim samym stopniu i na takich samych warunkach jak inne dokumenty handlowe i rejestry pierwotnie wygenerowane w formie drukowanej. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania z przyczyn od nas niezależnych. Niezależnie od powyższego zdania, nasze prawo do zawierania, anulowania lub rozwiązania wszelkich zmian, zrzeczeń lub rozliczeń wynikających z niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody strony trzeciej.
Backstage Communities może od czasu do czasu modyfikować te warunki. Zgadzasz się na zmiany i dlatego powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami.

FAN CLUB CZŁONKOSTWO I WYDANIE ZAKUPU BILETÓW

W określonych przypadkach do zakupu niektórych biletów i przedmiotów oferowanych za pośrednictwem Strony może być wymagane członkostwo fanklubu. Możesz dołączyć do fanklubu, rejestrując się na stronie za pośrednictwem naszego procesu rejestracji online i płacąc odpowiednie opłaty. Tworząc Konto użytkownika, wyrażasz zgodę na: (i) dostarczanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, wynikających z procesu rejestracji Strony (takie informacje są "Danymi rejestracyjnymi") oraz (ii) utrzymywania i szybką aktualizację Danych rejestracyjnych, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. O ile nie określono inaczej, członkostwo trwa jeden rok. Przyznajemy tylko jedno członkostwo na osobę. Jeśli ustalimy, że jedna osoba dołączyła (lub próbowała dołączyć) więcej niż raz, lub jeśli otrzymamy wiele zgłoszeń członkowskich z jednego adresu e-mail, możemy anulować wszystkie odpowiednie członkostwa i unieważnić zakupy.
Możemy oferować określone bilety lub pakiety biletowe jako wyłączna korzyść dla członków fanklubów. Bilety zakupione na naszej Stronie podlegają zwykle opłacie za obsługę biletową, która nie podlega zwrotowi. Liczba biletów na wydarzenie może być ograniczona ("limit biletów"). Limit biletów jest rejestrowany podczas procesu zakupu i weryfikowany przy każdej transakcji. Ta polityka ma na celu zniechęcanie do nieuczciwych praktyk kupowania biletów. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich lub części zamówionych biletów bez powiadomienia, jeśli przekroczysz określone limity. Obejmuje to zamówienia związane z tą samą nazwą, adresem e-mail, adresem rozliczeniowym, numerem karty kredytowej lub innymi informacjami.
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji lub przerwania, tymczasowo lub na stałe, dowolnej części Strony za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek zawieszenie, modyfikację lub przerwanie.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub likwidowania Twojego konta i odmawiania bieżącego lub przyszłego korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności serwisu, w następujących sytuacjach: (a) jeśli według naszej wyłącznej opinii uznamy, że naruszyłeś lub próbowałeś naruszyć prawa innych; lub (b) jeśli dowiemy się o informacjach wskazujących na zagrożenie dla Ciebie, innych użytkowników Strony lub opinii publicznej, lub (c) jeśli według naszej opinii uznamy, że działałeś niezgodnie z Regulaminem i Warunkami korzystania z usługi. Fankluby artystów i ich świadczenia są oferowane według naszego uznania i mamy prawo do modyfikacji lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, usługi prowadzenia fanklubu, w całości lub w części z dowolnego powodu, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez niego. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub zaprzestanie świadczenia usługi fanklubu Artystów.
Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć dostęp do Strony lub konta z dowolnego powodu, bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszych Warunków, z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika i bez ponoszenia odpowiedzialności na rzecz użytkownika lub strony trzeciej. Po takim wygaśnięciu: (i) możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć twoje konto oraz wszelkie powiązane informacje i pliki na takich kontach i / lub zakazać dalszego dostępu do takiego konta lub plików, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub osób trzecich (ii) nie zwrócić członkostwa ani żadnych innych opłat, które wpłaciłeś do klubu. Zamówienia są przetwarzane dopiero po zweryfikowaniu adresu rozliczeniowego i innych informacji rozliczeniowych. Czasami otrzymujemy niepoprawne informacje o rachunku lub karcie kredytowej za zamówienie, które może opóźnić przetwarzanie i dostawę. W takich przypadkach postaramy się skontaktować z Tobą, korzystając z informacji podanych w momencie zakupu. Jeśli nie uda nam się skontaktować z Tobą po naszej pierwszej próbie, możemy anulować Twoje zamówienie i sprzedać Twoje bilety innemu klientowi bez powiadomienia.
Jeśli po przesłaniu informacji o płatności nie otrzymasz numeru potwierdzenia (w postaci strony potwierdzenia lub e-maila) lub jeśli po podaniu informacji o płatności pojawi się komunikat o błędzie lub przerwa w świadczeniu usługi, Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie, czy Twoje zamówienie zostało zrealizowane. Tylko Ty możesz być świadomy problemów, które mogą wystąpić podczas procesu zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty (pieniężne lub inne), jeśli założysz, że zamówienie zostało złożone a nie otrzymałeś potwierdzenia.
Możliwe są różne kombinacje metod dostawy, w zależności od czynników, które obejmują miejsce lub kraj, w którym wydarzenie ma się odbyć, kraj, w którym mieszkasz, ile czasu pozostało do rozpoczęcia wydarzenia, czy jest to sezon wakacyjny itp. Proszę dokładnie zapoznać się z warunkami dostawy oferowanych podczas procesu zakupu. Ze względów bezpieczeństwa możemy przesyłać bilety tylko na adres rozliczeniowy. Godziny otwarcia i inne elementy występów mogą ulegać zmianom. Nie zawsze jesteśmy o tym informowani i nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Żadne zwroty nie będą należne, jeśli godzina otwarcia lub wykonawca festiwalu zostanie zmieniony lub anulowany.
Przed zakupem biletów przemyśl decyzje o zakupie i wyborze miejsc. Nie wymieniamy ani nie przyjmujemy zwrotów. Nie refundujemy kosztów biletu jeśli dojdzie do jego zgubienia, zostanie on skradziony lub zniszczony.
Od czasu do czasu koncerty są anulowane lub przekładane. W takim przypadku postaramy się skontaktować z Tobą, aby poinformować Cię o procedurze zwrotu lub wymiany takiego biletu. Dokładne instrukcje dotyczące anulowanego lub przełożonego koncertu można sprawdzić online lub skontaktować się z nami. Jeśli wydarzenie zostało przeniesione lub przełożone, możemy według naszego uznania zastąpić bilety porównywanymi lub lepszymi miejscami siedzącymi. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji, jeśli nie możesz wziąć udziału w zaplanowanym wydarzeniu.
Zgadzasz się, że nie będziesz próbować unikać ani omijać żadnych zakazów zwrotu w odniesieniu do zakupionych biletów.
Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci innego biletu na koncert dokonamy zwrotu zapłaconej ceny biletu. W żadnym wypadku nie zostaną zwrócone koszty dostawy ani żadne inne koszty, które zostały poniesione w związku z obsługą zamówienia. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do zakupie biletów. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty podróży lub inne wydatki poniesione przez Ciebie lub kogokolwiek w związku z odwołanym lub przełożonym wydarzeniem.
Organizatorzy imprez zastrzegają sobie prawo, bez zwrotu jakiejkolwiek zapłaconej kwoty, do odmowy przyjęcia lub usunięcia każdej osoby, której postępowanie organizator uzna za niezgodne z regulaminem imprezy. Naruszenie warunków lub zasad spowoduje utratę możliwości udziału w wydarzeniu bez zwrotu kosztów.
Zgadzasz się, że wydarzenie, za które kupujesz bilety, jest wydarzeniem publicznym. Twoje pojawienie się i działania w miejscu wydarzenia ma charakter publiczny, oraz że nie masz żadnych oczekiwań co do prywatności w odniesieniu do twoich działań lub postępowania w wydarzeniu. Udzielasz zgody organizatorowi imprezy na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska, obrazu, podobieństwa, aktów, póz, zabaw, wyglądu, ruchów i stwierdzeń na żywo lub nagranym materiale dźwiękowym, wideo lub fotograficznym lub na innej transmisji, wystawie, publikacji (niezależnie od tego, czy miało to miejsce przed, w trakcie lub po zakończeniu gry lub występu) w jakimkolwiek celu, w jakikolwiek sposób, w dowolnym medium lub kontekście znanym obecnie lub dalej rozwijanym, bez dodatkowego upoważnienia lub rekompensaty.
Ty i twoje rzeczy można przeszukiwać przy wejściu na wydarzenie. Użytkownik wyraża zgodę na takie przeszukiwania i zrzeka się wszelkich powiązanych roszczeń, które mogą się pojawić. Jeśli zdecydujesz się nie wyrażać zgody na takie przeszukiwania, organizator może odmówić Ci wstępu na wydarzenie bez zwrotu kosztów lub innego odszkodowania. Zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami pewne rzeczy nie mogą być wnoszone na teren wydarzenia, w tym między innymi alkohol, narkotyki, substancje niebezpieczne, aparaty fotograficzne, urządzenia rejestrujące, wskaźniki laserowe, lampy błyskowe, środki drażniące, itp.
Bezprawna odsprzedaż (lub próba odsprzedaży), podrabianie lub kopiowanie biletów stanowi podstawę do ich zajęcia i anulowania bez odszkodowania. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za udzielanie porad prawnych dotyczących odsprzedaży lub wyceny biletów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących odsprzedaży biletów. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy uprawnień do zakupu biletu każdemu, kto zostanie uznany za naruszającego nasze zasady lub już je naruszył. Bilety nie mogą być wykorzystywane do reklam, promocji, konkursów lub loterii, o ile nie udzielimy formalnego pisemnego upoważnienia.

REJESTRACJA NA STONIE DZIECI

Aby zarejestrować się na naszej stronie, musisz mieć ukończone 18 lat lub musisz posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Ponieważ nie mamy możliwości weryfikacji Twojego wieku, rejestracja na stronie oznacza automatycznie, że oświadczasz iż ukończyłeś 18 lat lub posiadasz zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

SPECJALNA UWAGA DLA RODZICÓW

Rodzice powinni nadzorować działania dzieci w Internecie i rozważyć korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej dostępnych online przez producentów oprogramowania, które pomagają zapewnić przyjazne dzieciom środowisko internetowe. Narzędzia te mogą również uniemożliwić dzieciom ujawnianie w Internecie ich nazwiska, adresu i innych danych osobowych bez zgody rodziców.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ OD CIEBIE

Korzystając ze Strony lub kontaktując się z nami, możemy gromadzić i przetwarzać dane o Tobie.
Informacje, które nam przekazujesz, są niezbędne do realizacji przez nas usługi wobec Ciebie w tym:
•    Formularze wypełnione przez Ciebie na Witrynie;
•    Treść korespondencji z nami;
•    Rejestracja ze strony;
•    Subskrypcje lub zamówienia składane w Witrynie;
•    Udział w forach dyskusyjnych lub innych funkcjach mediów społecznościowych na Stronie;
•    Informacje z mediów społecznościowych lub innych platform, gdy logujesz się lub w jakikolwiek sposób łączysz nasze Strony z Facebookiem, Twitterem, Spotify, Google, Instagramem, Tumblrem lub innym kontem internetowym ("Konto Połączone")
•    Udział w konkursach, w promocjach lub ankietach;
•    Zgłaszanie problemu lub prośba o wsparcie dla Witryny.
Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, datę urodzenia, informacje o płatności, opis osobisty, zdjęcia, obrazy lub komentarze.
W odniesieniu do każdej wizyty w naszej witrynie możemy automatycznie zbierać następujące informacje:
•    Informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ przeglądarki i jej wersja, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma;
•    Informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć URL do, przez i z naszej Strony (w tym data i godzina);
•    Strony przeglądane lub wyszukiwane; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcjach strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania strony.
•    Możemy również używać plików cookie lub innych technologii śledzenia od stron trzecich na naszej Stronie.
Za każdym razem, kiedy podajesz nam informacje o Tobie, robisz to świadomie i udzialesz nam zgody na wykorzystanie tych danych.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE O TOBIE
 
1.    Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli podasz takie dane wypełniając formularze na naszej stronie lub kontaktując się z nami. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do informacji dostarczonych w momencie rejestracji, do użycia (lub zostania członkiem) naszej witryny, subskrypcji do jakichkolwiek usług (na przykład biuletynów e-mail lub SMS), kupowania, pobrań lub innych produktów, publikowania materiałów lub żądania dalszych usług.
2.    Za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub danych o kliknięciu - niektóre informacje mogą być automatycznie gromadzone podczas przeglądania naszej strony. Nasz serwer sieciowy automatycznie zbiera informacje znane jako "dane o strumieniu kliknięć", takie jak nazwa domeny usługi zapewniającej dostęp do Internetu, adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, typ przeglądarki i jej wersja, działający system i platforma, średni czas spędzony na naszej stronie, przeglądane strony, wyszukiwane informacje, czasy dostępu i inne odpowiednie statystyki. Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji związanych z ogólnym korzystaniem z Internetu. Informacje te mogą obejmować adresy IP, wersję przeglądarki, liczbę odwiedzin i podobne informacje dotyczące nawigacji w Internecie i naszej witrynie. "Cookie" to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na twardym dysku twojego komputera. Pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą stronę i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę, na przykład przechowując informacje o twoich preferencjach i pozwalając nam rozpoznać cię po powrocie na naszą stronę. Możesz nie akceptować ciasteczek, aktywując ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wybór takich ustawień może uniemożliwić dostęp do niektórych części naszej witryny. Niektóre strony na naszej witrynie mogą zawierać również "sygnały nawigacyjne" (znane również jako tagi internetowe, znaczniki pikselowe lub jasne pliki GIF). Sygnały nawigacyjne sieci Web mogą umożliwiać stronom trzecim uzyskiwanie informacji nieosobowych, takich jak adres IP komputera, który pobrał stronę, na której pojawia się sygnał nawigacyjny, adres URL strony, na której pojawia się sygnał nawigacyjny, czas, w którym strona zawierająca sygnał nawigacyjny była przeglądane, typ przeglądarki używany do przeglądania strony oraz informacje w plikach cookie ustawione przez stronę trzecią. Używamy plików dziennika do przechowywania danych gromadzonych przez sygnały nawigacyjne.

PRZEKAZYWANIE TWOICH INFORMACJI PRZEZ INTERNET

Ogólna transmisja informacji przez Internet może nie być całkowicie bezpieczna. Każda transmisja odbywa się zatem na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Używamy standardowej technologii w celu zachowania poufności i dokładności danych osobowych, które nam przekazujesz. Okresowo sprawdzamy nasze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszelkie informacje, które nam prześlesz, będą wolne od nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. Jeżeli daliśmy ci (lub jeśli wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do pewnych części naszej strony, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie udostępniaj hasła nikomu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UŻYWAĆ INFORMACJI

Możemy wykorzystywać posiadane informacje na Twój temat w następujący sposób:
•    Poprzez udostępnienie naszej Strony, w tym poprzez operacje wewnętrzne, rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, badania, bezpieczeństwo i cele statystyczne;
•    Dostarczanie informacji o powiązanych artystach, treściach lub promocjach;
•    Dostarczanie lub zezwalanie wybranym stronom trzecim na dostarczanie informacji o towarach lub usługach, w tym za pośrednictwem reklam;
•    Wywiązywanie się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między Tobą a nami oraz aby dostarczyć Ci informacje, produkty i usługi, o które prosisz;
•    Aby ulepszyć naszą Stronę, aby zapewnić, że treści prezentowane są w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;
•    Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Witrynie lub zarządzaniu dostępem do Strony;
•    Aby odpowiedzieć na twoje pytania;
•    Aby umożliwić ci interakcję z naszą Stroną, na przykład poprzez zamieszczanie komentarzy;
•    Aby umożliwić Ci udostępnianie informacji z naszej Strony na platformach społecznościowych podmiotów zewnętrznych;
•    Aby spełnić wymagania prawne i regulacyjne.
•    Aby pomóc chronić Ciebie i innych, monitorujemy korzystanie z naszych witryn i wykorzystujemy informacje, które zbieramy, w tym dane osobowe, do identyfikacji nieuczciwych działań i transakcji; aby zapobiegać nadużyciom i śledzić i / lub ścigać wszelkie potencjalne zagrożenia lub nadużycia; zapewnić zgodność z obowiązującymi warunkami świadczenia usług i niniejszą Polityką prywatności; zbadać naruszenia lub egzekwować te umowy; oraz w inny sposób w celu ochrony praw i własności Artystów i Backstage Communities oraz odpowiednich partnerów Backstage Communities oraz klientów. Monitorowanie może prowadzić do gromadzenia, rejestrowania i analizowania aktywności online lub komunikacji za pośrednictwem naszych witryn. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, musisz zaprzestać korzystania z naszej witryny.
Możemy łączyć informacje otrzymywane z innych źródeł z informacjami, które nam przekazujesz, oraz informacjami, które zbieramy o Tobie. Możemy wykorzystać tę łączną informację do celów określonych powyżej;

UJAWNIENIE TWOICH DANYCH

Twoje dane mogą zostać przez nas ujawnione jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek publiczny lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Artysty lub jego podmiotów stowarzyszonych, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego;
Do każdej innej strony trzeciej za uprzednią zgodą.

PRZECHOWYWANIE I PRZENOSZENIE DANYCH

Wszystkie podane przez ciebie informacje mogą być przetwarzane i przechowywane, przekazywane lub dostępne dla podmiotów na całym świecie, zgodnie z opisem w niniejszych zasadach. Przesyłając swoje dane i korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się na to przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne mechanizmy kontrolne w celu ochrony informacji o Tobie. W przypadku, gdy daliśmy ci (lub gdy wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do pewnych części naszej Strony, jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie tego hasła. Nie udostępniaj nikomu żadnego hasła.

TWOJE PRAWO DO UZYSKANIA, ZMIANY LUB USUNIĘCIA INFORMACJI O TOBIE

Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości od Backstage Communities lub kogokolwiek, komu udostępniamy Twoje dane (jak opisano powyżej) w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w dowolnej wiadomości wysłanej do Ciebie lub kontaktując się z nami przez e-mail pod adresem biuro@backstagecommunities.com
Masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas swoich danych osobowych. Aby wyświetlić dane osobowe jakie posiadamy o Tobie lub jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, napisz do nas. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@backstagecommunities.com Jeśli znajdziesz jakieś błędy w swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, a my postaramy się poprawić błąd lub wyjaśnić, jak możesz to poprawić.

INNE STRONY INTERNETOWE

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Jeśli uzyskasz dostęp do innych stron za pomocą podanych linków, operatorzy tych witryn mogą zbierać i przetwarzać informacje od Ciebie w sposób inny niż my to robimy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami na temat Polityki prywatności w tych witrynach.

INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE I TECHNOLOGII ŚLEDZENIA

Możemy używać plików cookie aby zbierać anonimowe dane na temat zachowań użytkowników na stronie. Korzystając z Witryny wyrażasz na to zgodę.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 
W dowolnym momencie możemy modyfikować, zmieniać lub w inny sposób aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Wskażemy wszelkie zmiany, aktualizując datę. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tych zasad. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej wersji niniejszych Warunków w Witrynie. Data "Ostatnia aktualizacja" zawiera informacje o tym, kiedy zasady zostały ostatnio zmienione. Kontynuując korzystanie z tej witryny po tej dacie, zgadzasz się na zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie kontynuuj korzystania z Witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ONLINE

Niniejsza Polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej Witryny, a nie informacji zbieranych w trybie offline.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności możesz skontaktować się z nami: biuro@backstagecommunities.com